Persoonlijke noot

Dankzij intensief kijken ontdek ik nieuwe verscholen beelden, die je kunt losmaken van het oorspronkelijke beeld. Een stap voorbij de registratie. Het nieuwe beeld lijkt niet te zijn wat het is, nieuwe interpretaties bieden zich aan, de fantasie krijgt een kans.

Mijn beelden zijn vaak geabstraheerd, esthetisch gecomponeerd, waarbij lijnen, vlakken en  kleuren belangrijke vormelementen zijn en een nieuw geheel vormen. Ondanks de abstractie lees je  tegelijkertijd vaak ook een zekere mate van realiteit. Deze tegenstelling roept spanning op.

Ook wordt  soms de schaal der dingen bespeeld door in te grijpen in de afmetingen. De kijker wordt daardoor verleid en misleid als het gaat om de schaal der dingen. Het contrast van ideeën en aspecten in de foto’s kan een waardevolle spanning oproepen. Op zoek naar spanning en een dynamisch evenwicht tussen deze tegendelen is een belangrijke leidraad. De lijfspreuk van mijn  favoriete schilder Mondriaan.

Bij “Micro-Landscape”, “Fantasy” en “Photo Art” wordt het fotografie-speelveld fors verruimd. Creatief kijken staat voorop en is cruciaal. De bewerkingsgraad kan van minimaal tot verregaand gaan.  Foto’s, die een enkelvoudige bewerking hebben ondergaan, dus zonder menging met andere beelden. En beelden, die opgebouwd zijn uit meer foto’s. De ontstane nieuwe beelden bieden ruimte aan een eigen fantasievolle  interpretatie zonder dat de bewerkingstechniek zich opdringt. De samengestelde beelden worden opgebouwd uit eigen fotowerk en tonen fantasiewerelden, waarvan de potenties in het oorspronkelijk materiaal vermoed werden en op intuïtieve momenten kunnen samenvallen. Een inspirerend en zeer verrassend werkveld, één waar ik mijn creativiteit en fantasie in kwijt kan. En hopelijk de kijker inspireert.

Metamorfose 1, en aangevuld met Metamorfose 2 (26 maart 2022)

Per april 2020, midden in de Coronaperiode, is een nieuwe serie beelden ontstaan (pagina Metamorfose). Als inspiratiebron dient het aardoppervlak, waarin fabelachtige structuren te ontdekken zijn. Uit hun oorspronkelijke context gehaald en door bewerking verhelderd, kan een totaal nieuw mystiek verhaal van natuur en landschap gelezen worden.

Het nieuwe beeld lijkt echt en niet echt tegelijk. Een metamorfose binnen de natuur, illustraties voor nieuwe fabels en sprookjes.

Naast fotograaf nu ook beeldmaker.

Arij van der Stelt, april, 2020